Dakle, koja je definicija? Započnimo s on-line rječnikom. Uzastopni je pridjev koji znači slijediti jedan za drugim u red. Istodobno je i pridjev koji se istodobno događa. Tumačenje je da služi kao prevoditelj između govornika različitih jezika. U konsekutivnom tumačenju, prevoditelj govori nakon što je govornik izvornog jezika završio s govorom. Govor je podijeljen na segmente, a prevoditelj sjedi ili stoji pored izvornog jezika, slušajući i uzimajući bilješke dok govornik napreduje kroz poruku. Kada se govor završi, tumač prikazuje dio poruke ili cijelu poruku na ciljnom jeziku. Kod simultanog prevođenjenja, tumač prevodi poruke u ciljnom jeziku jednako brzo kao što je on ili ona može formulirati s izvornom jeziku, dok je u izvornom jeziku prevoditelj stalno govori. U idealnom okruženju, prevoditelj govori u mikrofon dok jasno vidi i sluša izvorni jezik preko slušalica.
T. +385. 1. 4002 805M. +385. 98. 389921M. +385. 98. 417075 info@bilingua.hr
Simultani prijevod

Simultani prijevod

SIMULTANO PREVOĐENJE – NAJPRIKLADNIJE PREVOĐENJE ZA SVAKU POSLOVNU SITUACIJU

Simultano i konferencijsko prevođenje ( tumačenje ) za sve vrste međunarodnih skupova

kongresi, simpoziji, konferencije, edukacije simultano prevođenje
seminari, radionice, projekti EU-a, savjetovanja simultano prevođenje
poslovni sastanci, pregovori, prezentacije simultano prevođenje
sajmovi, skupštine, zasjedanja simultano prevođenje
tiskovne konferencije, video i telekonferencije simultano prevođenje

Simultano tumačenje

  • Simultani i konferencijski prevoditelji istodobno slušaju izlaganje i izgovaraju prijevod na zadani broj ciljnih jezika. Takvo prevođenje zahtijeva najintenzivniju koncentraciju, te se zato simultani i konferencijski prevoditelji u jednom paru ili timu izmjenjuju svakih dvadesetak do tridesetak minuta.
  • Sudionici na skupu na svojim prijamnicima odabiru kanal s prijevodom na jezik koji razumiju. Najveća prednost simultanog ili konferencijskog prevođenja je ušteda vremena s obzirom na to da se prijevod sluša istodobno s izvornim izlaganjem i nema usporavanja tijeka događaja. simultani prijevod
  • Za ovu najzahtjevniju vrstu prevođenja potrebna je i oprema za simultano prevođenje koju vam također rado stavljamo na raspolaganje; zvučno-izolirana kabina, slušalice, mikrofoni, prijamnici i dr. Ova vrsta usmenog prevođenja ne produžuje trajanje skupa.

Naši visokoobrazovani konferencijski i simultani profesionalni prevoditelji s dugogodišnjim iskustvom omogućuju opuštenu i neopterećenu komunikaciju u svakoj poslovnoj situaciji.

Svi naši prevoditelji su savjesni i iskusni profesionalci koji se za svaki angažman temeljito pripremaju i usvajaju stručnu terminologiju. Uvijek su vrlo decentni, fleksibilni i nasmiješeni.

Simultano prevođenje logo

Vrlo rado ćemo izraditi gratis troškovnik za usluge simultanog prijevoda i najma opreme i pomoći Vam savjetom pri organizaciji Vaših poslovnih skupova.

ZABAVNO NAM JE OLAKŠAVATI KOMUNIKACIJU.
Dakle, koja je definicija za simultanog prevođenja? Započnimo s on-line rječnikom. Simultani prijevod je uzastopni pridjev koji znači slijediti jedan za drugim u red. Istodobno je i pridjev koji se istodobno događa. Simultano prevođenje je oblik prevođenja u kojem je tumač prevodi na ciljni jezik što je brže moguće dok govornik još uvijek govori u izvornom jeziku. Koja je razlika između simultanog i konsekutivnog tumačenja? Jedna od velikih prednosti konsekutivnog tumačenja jest ta da se može koristiti u interaktivnom okruženju. Također je teško zadovoljiti više od jednog jezičnog para istodobno bez rizika zbunjenosti, budući da se više tumača pokušava uključiti i iz više jezika.
prijevodi prevođenje prevoditelj simultano prevođenje engleski njemački hrvatski lektura kvaliteta