T. +385. 1. 4002 805M. +385. 98. 389921M. +385. 98. 417075 info@bilingua.hr
Simultani prijevod

Kontakt

Član uprave društva: Sanja Lokner, mag. philol. angli. et germ., akreditirani simultani tumač za institucije EU-a (Europski parlament, Vijeće Europske unije, Europska komisija i Sud Europske unije) za engleski i njemački jezik, sudski tumač za njemački i engleski jezik.

OBRAZAC ZA KONTAKT

ime i prezime

e-adresa

tvrtka

poruka

captchaupišite kod

BILINGUA d.o.o.

  • Društvo s ograničenom odgovornošću upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
  • Broj Tt-10 / 7995-2
  • MBS: 080389503
  • IBAN: HR1523600001101326363 kod Zagrebačke banke d.d.,
  • SWIFT: ZABAHR2X
  • OIB: HR51519929090
  • M. +385. 98. 389921 M. +385. 98. 417075
  • info@bilingua.hr

Usmeno prevođenje

LIFE IS SUPPOSED TO BE FUN.
prijevodi prevođenje prevoditelj simultano prevođenje engleski njemački hrvatski lektura kvaliteta